Firma wyróżniona nagrodą Złotej Syrenki

PRZYKLAD AUDYTU ENERGETYCZNEGO

wg algorytmu z „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego” obowiązującego od lutego 2002 r.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

Powtór do poprzedniej strony.